Telefone

(47) 3543-0115
Palmeira Areca Bambú 1,80m
 • 1,8 m

  Tamanho

 • vaso 18 L

  Embalagem

Palmeira Areca Bambú 1,80m


Plantas em Destaque

Dianela Variegata
 • 50 cm Tamanho
 • vaso 3,6 L Embalagem
Nandina Doméstica 0,50m
 • 50 cm Tamanho
 • vaso 05 L Embalagem
Dasylirion Longissimum
 • 1,0 m Tamanho
 • pote nº 7 Embalagem
Moréia Branca Paulista
 • 50 cm Tamanho
 • vaso 3,6 L Embalagem