Telefone

(47) 3543-0115
Pyramidalis / Tuia Vela 2,0m
 • 2,0 m

  Tamanho

 • vaso 05 L

  Embalagem

Pyramidalis / Tuia Vela 2,0m


Plantas em Destaque

Moréia Branca
 • 50 cm Tamanho
 • vaso 03 L Embalagem
Pitospóro Variegata
 • 50 cm Tamanho
 • vaso 05 L Embalagem
Jabuticaba Híbrida 2,3m
 • 2,3 m Tamanho
 • vaso 85 L Embalagem
Dianela Variegata
 • 50 cm Tamanho
 • vaso 03 L Embalagem